Fair Use Policy

Geekies B.V. hanteert voor alle hosting-pakketten een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor zowel het gebruik van de hoeveelheid dataverkeer als voor het gebruik van de hoeveelheid schijfruimte.

Dataverkeer

De FUP is bedoeld om de hoeveelheid dataverkeer van onze pakketten te kunnen toetsen om overbelasting van ons netwerk te voorkomen. Doel is om overlast voor gebruikers te beperken wanneer andere gebruikers via hun verbinding veel grotere hoeveelheden dataverkeer gebruiken dan andere gebruikers via eenzelfde verbinding.

Het dataverkeer wordt door Geekies B.V. 24/7 gemonitord. Geekies B.V. neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat het gebruikte dataverkeer, gemeten over een periode van 1 maand, meer is dan 1,5 maal de limiet op het gekozen hostingpakket.

Schijfruimte

Deze FUP is tevens van toepassing op de beperkte- en onbeperkte schijfruimte welke wij aanbieden bij al onze hosting-pakketten. De aangeboden schijfruimte bij alle pakketten is uitdrukkelijk alleen bedoeld voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van grote hoeveelheden film- of fotomateriaal, het bewaren van backups dan wel andere opslagbestanden. De opslagcapaciteit wordt door Geekies B.V. 24/7 gemonitord.

Geekies B.V. neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de opslagcapaciteit, gemeten over een periode van 1 maand; • bij een XS-, S of Medium-pakket meer is dan 1,5 maal de bij het pakket behorende limiet.

Gevolgen bij overschrijding van de limieten

Samen met de gebruiker zullen we bekijken of er opties zijn die beter zullen aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan Geekies B.V. de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen. Uiteraard zal Geekies B.V. pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.