Geekies Privacy Statement

Jouw privacy is heel belangrijk voor Geekies. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Geekies van jou verzamelt, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten je gebruik kan maken.

Wie is Geekies?

Geekies B.V.
Ceresstraat 13
4811CA  Breda
Nederland

Tel: +31(0)76 – 2055 016
Mail: hallo@geekies.nl

KvK: 73421731
BTW: Op aanvraag

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Geekies dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Geekies gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:

• het verlenen van toegang tot de Geekies website (https://geekies.nl) (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:

• het contact formulier;
• het offerte-aanvraag formulier (Typeform)
• de commentaarfunctie bij publicaties op de Website;
• het plaatsen van bestellingen via de Website;
• het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website;
• de verkoop en levering van producten en diensten door Geekies;
• het voeren van een verkoopadministratie;
• de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
• het versturen van een nieuwsbrief;
• het voeren van persoonlijke e-mailcorrespondentie (bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
• het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook)

Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Geekies en haar eventuele medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Geekies tegenover je heeft, worden zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Geekies?

Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:

• naam
• voornaam
• adres
• postcode (voor facturen)
• woonplaats (voor facturen)
• telefoonnummer
• email adres
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• Facebook adres
• IP adres
• KvK nummer (voor offertes en facturen)

Opslag van gegevens

Jouw (persoons)gegevens worden (gedeeltelijk) opgeslagen op servers van Geekies, Yourhosting, mailingprovider MailChimp, Facebook, Google en Typeform. De servers van Mailchimp, Facebook, Google en Typeform bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van betreffende partijen kunt op op hun website terugvinden.

Indien je een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen je persoonsgegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. De Website wordt gehost via Yourhosting. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider Yourhosting kunt u vinden op hun website.

Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, word je op een uitschrijflijst gezet. Je wordt dan niet meer gemaild. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Geekies de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft. Wanneer je klant bent, worden de facturen met je gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen). Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door jou via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij je Geekies expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van je persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

Versie 1.2 (2019)

Intrekken toestemming

Mocht je toestemming hebben gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens door Geekies en wil je die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar hallo@geekies.nl. Voor de volledigheid wijst Geekies erop dat je na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Geekies op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Geekies behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de Website.

Klachten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Geekies omgaat met je persoonsgegevens, dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om je klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie hun website.